Rovaniemen koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu
Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä

26744824.jpgIlmoitamme avoimista ja haettavina olevista työpaikoista Kuntarekry.fi:ssä ja www.mol.fi/tyopaikat sivuilla. Listan avoimena ja haettavana olevista työpaikoista löydät myös tältä sivulta.

Tälle sivulle on myös pikaosoite: redu.fi/rekry

Hakeutuminen avoimiin työpaikkoihin tapahtuu sähköisesti Kuntarekry.fi:ssä
.
Linkki hakulomakkeeseen "Haet työpaikkaa" löytyy hakuilmoituksen lopusta.

Mikäli haluat jättää avoimen hakemuksen kuntayhtymään, käytä sähköistä avoin hakemus -lomaketta.
 

 • 14.8.2017 7:41

  Pt. tuntiopettajan sijaisuus (aspa/tal.hall)

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN SIJAISUUS (asiakaspalvelu ja talouspalvelu) 12.9.2017-18.1.2018. Pääasiallinen toimintayksikkö on LAO Kemijärvi, mutta opetusta ja ohjausta voi olla myös muissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintayksiköissä.

  Opettajan tehtävänä on niin nuorten kuin aikuisten opetus ja ohjaus liiketalouden perustutkinnon tutkinnon osissa (asiakaspalvelu, yrittäjyys, viestinnän työvälineet, markkinointi, palkanlaskenta sekä sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi ohjelmistoineen). Opettaja vastaa myös koulutuksen ja opetuksen kehittämisestä omassa työssään sekä tiimin jäsenenä.

  Edellytämme
  -asetuksen 986/1998 mukaista muodollista kelpoisuutta
  -osaamista seuraavilta osa-alueita asiakaspalvelu, yrittäjyys, viestinnän työvälineet, markkinointi, palkanlaskenta sekä sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi ohjelmistoineen
  -monipuolista alan työkokemusta
  -hyvää Excelin käyttötaitoa ja jonkin taloushallinnon sovellusohjelman vahvaa hallintaa
  -ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyvää tuntemusta
  -valmiutta tiimiopettajuuteen ja opetuksen integrointiin
  -hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  -omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  -matkustusvalmiutta

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kahden kuukauden koeaika.

 • 17.8.2017 12:11

  Pt.tuntiopettaja, leipomo- ja konditoria-ala

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi LEIPOMO- JA KONDITORIA-ALAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 4.9.2017-2.6.2018 väliseksi ajaksi.

  Opettajan tehtävänä on toimia nuorten elintarvikealan perustutkintoon valmistavan koulutuksen opettajana ja ryhmänohjaajana. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat aikuiskoulutuksen opetuksen sijaisuuksien tekeminen, oppisopimusopiskelijoiden opetus ja yritysyhteistyö.

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus
  - elintarvikeinsinöörin koulutus
  - kokemusta leipomotyöstä
  - osaamista työskennellä sekä leipomotuotteiden että konditoriatuotteiden valmistusprosesseissa
  - hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot
  - hyvät TVT-taidot

  Arvostamme omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavasta työstä.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

 • 17.8.2017 12:11

  Työpaikkaohjaaja/Ammattimies (leipomoala)

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi LEIPOMOALAN TYÖPAIKKAOHJAAJA/AMMATTIMIES. Tehtävä on vakinainen.

  Työpaikkaohjaajan/ammattimiehen tehtävänä on opetuksen tukena toimiminen ja opiskelijoiden ohjaus kaikissa alan oppimisympäristöissä. Lisäksi hänen tehtävänään on koneiden ja laitteiden kunnossapito ja raaka-aineiden hankinta sekä muut alan ammattitaidon hankkimisprosessia edistävät tehtävät.

  Edellytämme:
  - leipomoalan tutkintoa
  - monipuolista alan työkokemusta
  - alan esimieskokemuksen myötä tulevaa ohjauskokemusta
  - alan kone- ja laitekannan käyttö- ja huoltokokemusta
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  - omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  - matkustusvalmiutta

  Arvostamme aikaisempaa työskentelykokemusta jossakin roolissa leipomoalan ammatillisen koulutuksen kanssa.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 17.8.2017 11:11

  Lehtori, metsäala (Rovaniemi)

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Metsä-, infra- ja kuljetusaloilla ilmoitetaan haettavaksi METSÄALAN LEHTORIN virka. Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi. Opetusta ja ohjausta voi olla myös muissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintayksiköissä.

  Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata metsäalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia sisältöjä. Pääpaino opetuksessa ja ohjauksessa on koneellisen puunkorjuuseen liittyvät sisällöt. Lisäksi työtehtävään kuuluu vastata koneiden huollosta ja tarvittaessa myös siirtää koneita harjoitustyömaille.

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus
  - tunnettava ja tiedettävä koneellisen puunkorjuutyön vastuualueet
  - vankka kokemus metsäkoneenkuljettajan työstä
  - metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapidon tehtävien hyvä hallinta
  - matkustusvalmius

  Eduksi luetaan toimiminen vastaavassa tehtävässä aiemmin.

  Haastattelun yhteydessä hakijoille voidaan järjestää käytännön työnäyttö oppilaitoksen kalustolla.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 17.8.2017 11:11

  Lehtori, metsäala (Kemijärvi)

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Metsä-, infra- ja kuljetusaloilla ilmoitetaan haettavaksi METSÄALAN LEHTORIN virka. Tehtävän sijoituspaikka on Kemijärvi. Opetusta ja ohjausta voi olla myös muissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintayksiköissä.

  Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata metsäalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia sisältöjä. Pääpaino opetuksessa ja ohjauksessa on koneellisen puunkorjuuseen liittyvät sisällöt. Lisäksi työtehtävään kuuluu vastata koneiden huollosta ja tarvittaessa myös siirtää koneita harjoitustyömaille.

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus
  - tunnettava ja tiedettävä koneellisen puunkorjuutyön vastuualueet
  - vankka kokemus metsäkoneenkuljettajan työstä
  - metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapidon tehtävien hyvä hallinta
  - matkustusvalmius

  Eduksi luetaan toimiminen vastaavassa tehtävässä aiemmin.

  Haastattelun yhteydessä hakijoille voidaan järjestää käytännön työnäyttö oppilaitoksen kalustolla.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 17.8.2017 11:11

  Opettaja, metsäkoneenkuljettajakoulutus (Kuusamo)

  Lapin ammattiopisto on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Ammattiopistossa voi opiskella ja hankkia ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi ammattiopistossa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin ammattiopisto muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin ammattiopisto, Metsä-, infra- ja kuljetusaloilla ilmoitetaan haettavaksi Opettaja metsäkonealan perustutkinto/aikuiskoulutus metsäkoneenkuljettajakoulutukseen Kuusamoon 1.9.2017-31.5.2018 väliseksi ajaksi.

  Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata opiskelijoita metsäalan perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa.

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus
  - metsäalan koulutus
  - tunnettava ja tiedettävä koneellisen puunkorjuutyön vastuualueet
  - vankka kokemus metsäkoneenkuljettajan työstä
  - matkustusvalmius

  Aikaisempi kokemus opettajan tehtävistä katsotaan eduksi.

  Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

 • 16.8.2017 12:56

  Lehtorin sijaisuus, viestintä ja S2-kieli

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Toimintayksikköjämme ovat Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto, Lapin oppisopimuskeskus, Santasport Lapin Urheiluopisto, Lapin kesäyliopisto, Santasport Finland Oy sekä kuntayhtymän sisäiset palvelut. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelujen toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa. Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi LEHTORIN SIJAISUUS, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, suomi toisena kielenä 11.9.2017-2.3.2018 väliseksi ajaksi.

  Tehtävät
  -viestintä- ja vuorovaikutustaitojen yhteisten tutkinnon osien opetus ja ohjaus eri toimintayksiköissä Rovaniemellä.
  - suomi toisena kielenä opetusta maahanmuuttaja-opiskelijoille
  -tehtävä voi sisältää opetusta ja ohjausta verkoissa tai REDU:n maakuntayksiköissä

  Edellytämme
  -asetuksen 986/1998 mukaista yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  -ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyvää tuntemusta
  -monipuolista kokemusta ammatillisen toisen asteen koulutuksen viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä suomi toisena kielen opetuksesta
  -valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
  -hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  -omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  -matkustusvalmiutta.

  Arvostamme
  -kokemusta erityisopiskelijoiden ohjauksesta
  -hyvää englannin kielen taitoa.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kolmen kuukauden koeaika.

 • 16.8.2017 10:26

  Projektisuunnittelijan sijainen

  Lapin palvelu- ja matkailuala ovat muutoksessa, joka vaikuttaa näiden organisaatioiden henkilöstöön. Henkilöstöltä edellytetään yhä enemmän monitaitoisuutta, joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä oma-aloitteista työotetta oman osaamisen kehittämiseen. Yrittäjiltä taas edellytetään liiketoiminnan jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Näille aloille kohdistuvat muutokset vaikuttavat olennaisesti henkilöstön työhyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen yrityksissä.

  Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä-hankkeessa päätavoitteena on kannustaa ja auttaa alueen palvelu- ja matkailualan yrityksiä löytämään oikeat ja toimivat keinot kehittää omaa yritystoimintaansa, löytää uusia keinoja henkilöstön sitouttamiseen, inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen yritystoiminnassaan.

  Hankkeen käynnistysvaiheen kohderyhmän muodostavat jo aikaisemmin C&Q-osaamiskartoitukseen osallistuneet matkailualan noin 150 yritystä. Uutena kohderyhmänä tavoitellaan noin 30 muuta palveluyritystä.

  Kiinnostaisiko Sinua olla mukana työelämää kehittämishankkeissa? Olet etsimämme henkilö, jos olet kehittämismyönteinen, positiivinen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaava tekijä, jolla on asenne kohdillaan.

  Lisäksi hankkeen projektisuunnittelijan sijaiselta edellytetään
  - soveltuva korkeakoulututkinto
  - kokemusta suunnittelu- ja kehittämistyöstä
  - palvelu- ja matkailualan tuntemusta
  - viestintä- ja markkinointiosaamista
  - itsenäistä työskentelytaitoa
  - matkustusvalmiutta
  - hyvät TVT-taidot (tehtävään ei vaadita aikaisempaa kokemusta C&Q-ohjelman käytöstä, vaan ohjelmaan voidaan perehdyttää työelämän kehittämispalveluiden vastuuhenkilöiden toimesta)
  - arvostamme kokemusta hankehallinnosta

  Projektisuunnittelijan sijaisen tehtäviin kuuluu mm:
  - hankkeen palvelujen myynti ja markkinointi
  - vastaa hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutuksesta yrityskentässä (mm. aikaisemman osaamiskartoitusmateriaalin läpikäynti, tulosten analysointi, yrityksissä osaamiskartoitusten suorittaminen ja päivittäminen sekä koulutussuunnitelmien laatiminen)
  - hankkeen kohderyhmän tarpeiden mukaisten tuotteiden kehittäminen
  - hankkeen monikanavainen viestintä
  - olla mukana rinnakkaishankkeessa toteutettavien koulutusten sisällön suunnittelussa
  - projektisuunnittelija toimii tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstön, muiden REDU:n hankkeiden, työelämän kehittämispalveluiden sekä alan vastuuhenkilöiden kanssa

  Tehtävään on mahdollinen kolmen kuukauden koeaika.

 • 15.8.2017 7:56

  Kokki (Santasport ravintolamaailma)

  Ravintolapalvelut palvelukokonaisuus on oppimisympäristö, joka sijoittuu uudelle perustetulle tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden, Lapin urheiluopiston Santasport ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravintolapalveluista ja oppimisympäristö Lapin amk:ssa. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous- ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi Lapin urheiluopistolle Santasport ravintolamaailmaan KOKKIA. Tehtävä on vakinainen.

  Kokin tehtäviin kuuluu mm:
  - herkullisen ja terveellisen lounasruoan valmistaminen
  - erilaisten edustustarjoilujen valmistaminen
  - erityisruokavalioiden valmistaminen
  - muut keittiön työtehtävät sekä asiakaspalvelu

  Toimi täytetään sopimuksen mukaan. Työ sijoittuu ma-su välille ja on 2-vuorotyötä.

  Kokiksi valittavalta edellytetään alan koulutusta ja monipuolista työkokemusta lounas- ja tilaustarjoilujen hoitamisesta, palveluenglannin hallintaa sekä hygieniapassia.

  Tehtävää täytettäessä arvostamme ammatillisten valmiuksien lisäksi:
  - reipasta ja positiivista asennetta työhön sekä asiakaspalveluhenkisyyttä
  - taitoa kokata tiimissä tai itsenäisesti
  - sopeutumiskykyä ja ongelmaratkaisutaitoa muuttuvissa tilanteissa
  - kustannustietoutta
  - ATK- valmiudet käyttää tuotannonohjausjärjestelmää
  - valmiutta työskennellä eri toimintayksiköissämme
  - työpaikkaohjaajan koulutusta

  Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti (lisäksi RKK:n johtajan päätös A14/2013). Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.