ymparistonhoitja.jpgYmpäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Ympäristönhoitajana määrität ympäristön kunnostustarvetta ja hoitomenetelmiä. Teet selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja ympäristön tilasta. Apunasi ovat ympäristönäytteiden ottoon tarkoitetut laitteet ja välineet. Voit työskennellä esimerkiksi energianeuvojana, kierrätysneuvojana tai ympäristöterveyden ja jätehuollon tehtävissä.

Voit myös suuntautua elinympäristöjen, vesistöjen tai maaperän hoitoon tai ympäristöterveysriskien arviointiin. Tärkein työllistäjäsi on ympäristöhallinto. Myös kunnat ja alueelliset ympäristökeskukset voivat työllistää ympäristönsuojelun ja virkistyspalvelujen puolesta. Lapissa matkailualan kehittäminen tuo työpaikkoja myös luontoalalle.

Työsi on usein kausiluontoista ja monipuolisen osaamisen avulla ympärivuotinen työllistyminen on mahdollista. Sinun on osattava toimia itsenäisesti ja  vastuuntuntoisesti. Osaat palvella asiakkaita ja toimia yhteistyössä luonto- ja ympäristöalan asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa.

< Muut perustutkinnot

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Ympäristön hoitaminen
   

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
 • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
 • Jätehuollon järjestäminen
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
 • Luonnontuotteiden jatkojalostaminen
 • Luontopalveluissa toimiminen
 • Poron käyttö matkailussa
 • Poronlihan jatkojalostaminen
 • Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Vaelluksen ohjaaminen
 • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työssäoppimisen jaksoilla myös muiden valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollista.

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy myös yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja!

Haku jatkuvan haun lomakkeella.

Koulutuspaikkakunta:

Rovaniemi