ict-asentaja.jpgICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

ICT-asentajana voit työskennellä mobiililiikenteen, tietokoneiden, palvelimien ja tietoliikennelaitteiden huolto-, korjaus-, asennus-, ylläpito- ja käyttöönottotehtävissä. Keskeisiä osaamisalueitasi ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikenne- ja tietokonelaitteet sekä niiden asennus ja konfigurointi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Työ voi vaihdella laitteiden kokoonpanosta järjestelmien asentamiseen ja huoltoon.

Työpaikkojasi voivat olla tietokonealan, tietoliikennealan sekä elektroniikka-alan yritykset. Voit myös toimia teollisuuden, teleoperaattoreiden, huoltoyritysten sekä myynti- ja asennustoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa. Erityisesti Lapissa työpaikkoja tarjoavat teollisuuslaitokset, sairaalat ja sähkölaitteita korjaavat yritykset. Lisäksi kulutuselektroniikan ja kodinkoneiden myynnissä ja huollossa tarvitaan ICT-asentajan ammattitaitoa. Työskentelet nopeasti kehittyvällä ja globalisoituvalla alalla, minkä vuoksi sinun on kehitettävä ammatti- ja kielitaitoasi jatkuvasti.

< Muut perustutkinnot

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

  • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
  • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset
     

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt
  • Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi
  • Työssäoppimisen jaksoilla myös muiden valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollista.

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy myös yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Koulutuspaikkakunta: 

Rovaniemi