Erityisopetus ammatillisessa koulutuksessa

Erityisopetusta tarvitseva opiskelija voi omien kykyjensä ja taitojensa mukaan opiskella ammatillisessa perus- tai aikuiskoulutuksessa.

Erityisopetuksessa opiskelu mukautetaan. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppiminen suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti opiskelijan erityistarpeen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan yksilölliset tavoitteet ja tarvittavat tukipalvelut. 

Tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden mukauttaminen:

  • Ammatillisessa peruskoulutuksessa voidaan myös mukauttaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita. 
  • Aikuisten näyttötutkinnossa ammattitaitovaatimuksia ei voi mukauttaa.
     

Eri alojen soveltuvuus erityisopiskelijalle ja mahdollisuus opiskella ammattiin vaihtelee tutkinnoittain. Joillakin ammattialoilla voi olla erityisvaatimuksia esimerkiksi terveydentilaan liittyen. Nämä erityisvaatimukset on selvitettävä ennen alalle hakeutumista.
 

Hakeutuminen erityisopetukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen yleisenä pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion oppimäärä. Koulutuksen hakeudutaan yhteishaussa. Yksilöllisen peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskellut opiskelija voi lisäksi täyttää joustavan valinnan hakulomakkeen. Joustavan valinnan perusteella voidaan ottaa opiskelijaksi enintään 30% hakijoista valintapistemääristä riippumatta.

Aikuiskoulutukseen hakeutumisesta saa lisätietoa hakeutuminen -sivulla. Hakeutumisvaiheen aikana selvitetään mahdollinen erityisopetuksen tarve.