Oppimisen arviointi

Oppimistasi arvioidaan koko opiskelusi ajan antamalla suullista tai kirjallista palautetta oppimisesi etenemisestä.

Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia.

Parhaan kuvan oman osaamisesi tasosta ennen lopullista arviointia saat opettajasi tai työpaikkaohjaajan kanssa käymissäsi arviointikeskusteluissa. Ole siis aktiivinen myös itse arvioimaan omaa osaamistasi.

Palautteella tuetaan ja ohjataan sinua mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esiin vahvuutesi ja kehittymisen tarpeesi. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opetusjärjestelyihin ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi.