facebook.png twitter.png instagram.png youtube2.png  
Mahdollisuuksien paikka

Ammattiosaamisen näytön lomakkeet

Tältä sivulta löytyvä ammatillisen peruskoulutuksen ammattiosaamisen näytöissä käytettävät lomakkeet.

Näyttötutkinnon suorittamisessa käytetään tutkintotoimikunnan hyväksymiä lomakkeita.