VipuvoimaaEU_2014-2020--log.jpgEU-hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Ammattitaitoa työelämästä -hanke

Conect-hanke

iPORO tiedotushanke

LAO3D - kehittämis- ja investointihankkeet 

Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisu (LOVO-hanke)

LuoLi – Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke

Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA-hanke)

Osaamista Euroopasta

Lapin TNO-palvelut

Pohjoiset luonnonraaka-aineet tulevaisuuden markkinoille -hanke

Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä -hanke

Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvitys

 
Päättyneitä hankkeita

3DLAPLAND - Peli- ja 3D - koulutuksen kehittäminen Lapissa

AIHE - aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen  

Elintarvike- ja poroalan koulutus- ja tiedotustoimintaympäristöt

Ura- ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin - URATAKOMO 

Yrittäjyyskoulu

HYVÄ JATKAA: YrittäjäPolvenVaihdos -hanke

iPoro esiselvityshanke

KaiKu -Kaivoskoulutuksen kehittäminen

Kaiku - Kaivoskoulutuksen kehittäminen, Kaivoksien kunnossapidon ja tehdaspalvelun opetuksen, opetustilojen ja koneiden/laitteiden kehittämishanke

Kaivoskoulutuksen verkko-oppimisvaranto

Lapin Letka - Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen Lapissa 

Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutusjärjestelmän kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen 

LATU - Lapin etäopetuksen tukipalvelut

Luontaishoidon palveluita Lapista ammattitaitoisesti ja turvallisesti -hanke

Maaseutu PISA -hanke 2009 - 2011 

Maaseutu PISA -hanke 2012 

Matkailukoulutuksen sateenkaari

METVIRO - Metsäkoneasentajan älykäs ja virtuaalinen oppimisympäristö 

ENVI - Ensihoidon virtuaalinen oppimisympäristö Virtuaalisairaala ja etävastaanotto