PPK Loki

PPK Loki tarjoaa blogin hengessä asiaa ja ajatuksia työhyvinvoinnin ja tuottavuuden teemoista, ilmiöistä ja keinoista.

Nro 3

Osaamisella on merkitystä

Meille kaikille on itsestään selvää, että työnteko vaatii osaamista. Työstä ja tehtävästä riippuen osaaminen on käytännön taitoa, tiedon hyödyntämistä tai näitä molempia. Itsestään selvää ei kuitenkaan ole se mitä osaamisalueita työntekijältä edellytetään, saatikka millä tasolla osaaminen on yrityksessä. Tämän lisäksi tulisi tietää mitä osaamista yritys tarvitsee menestyäkseen tulevaisuudessa.

Osaamiskartoitus on yritykselle käytännönläheinen tapa selvittää, vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita. Tulosten avulla osaamista voidaan johtaa suunnitelmallisesti oikeaan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi päämäärätietoisempaa rekrytointia, perehdytystä, kehityskeskusteluita sekä täydennyskoulusta.

Osaamisella on merkitystä myös työhyvinvoinnille. "Kun työntekijä tietää, mitä häneltä edellytetään ja kokee hallitsevansa työn, on työnteko miellyttävämpää ja tuottoisampaa. Tästä syntyy positiivinen kierre kehittää omaa osaamista ja työtä edelleen paremmaksi. Tähän yrityksissä tarvitaan strategista otetta" -kertoo yrityskehittäjä Kari Rekilä Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä.

Mikro- ja pk-yrityksille suunnattuja Osaamisen johtajaksi –työpajoja toteutetaan kevään aikana Lapissa kahdeksalla paikkakunnalla. Järjestäjänä on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän työelämän kehittämishankkeet. Työpaja tarjoaa tietoa osaamisen hankkimisesta ja johtamisesta sekä kokemuksia osaamiskartoituksista. Lisäksi osallistujat pääsevät laatimaan yrittäjän osaamisprofiilin, joka tuo näkyväksi vahvuudet ja kehittämiskohteet.

 

Kai Komulainen
Projektisuunnittelija
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 
 

  

Aiemmin julkaistut Lokit

PPK Loki nro1.pdf

PPK Loki nro2.pdf