Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut vastaa oppilaitosten pedagogisesta ja opetustoiminnan suunnittelusta sekä sen kehittämisestä.